БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Спортни съдии

 

 

Плуване:

Имена Категория
Валентин С. Митрев републиканска
Василис Г. Дамянидис републиканска
Олга Е. Иванова републиканска
Петър И. Георгиев републиканска
Стефан И. Георгиев републиканска
Стоянка И. Димитрова републиканска
Александър В. Лебешковски 1
Александър В. Шопов 1
Ангелина Х. Янева 1
Ани Д. Торлова 1
Анна Елия Хараламбиева 1
Анна Л. Анастасова 1
Атанас Г. Георгиев 1
Богомил Т. Ангелов 1
Бони Г. Цонков 1
Бранимир Г. Пандев 1
Ваня В.Кръчмарова 1
Весела И. Недкова 1
Весела И. Стойчева 1
Виктор В. Йотов 1
Виктория К. Колева 1
Виктория С. Димитрова 1
Виолета А. Георгиева 1
Галина Г. Тодорова 1
Галина М. Екимова 1
Георги И. Георгиев 1
Георги П. Георгиев 1
Десислава П. Янева 1
Димитър Т. Тодоров 1
Димо Г. Караянов 1
Динко П. Гешев 1
Динко С. Митев 1
Добринка В. Иванова 1
Добринка И. Паунова 1
Дора С. Добрева 1
Доротея П. Славкова 1
Драгомира И. Делиджова 1
Жанет Б. Щерева 1
Жорж В. Станкович 1
Иван Г. Пандев 1
Иван И. Ангелов 1
Иван И. Ушев 1
Ивелина Р. Ралева 1
Йовка Н. Минкова 1
Катя В. Демирова 1
Константин Бурназов 1
Константина Н.Няголова 1
Лилия К. Липчева 1
Мартин Р. Герчев 1
Марчела Б. Цекова 1
Миглена Е. Николова 1
Минна М. Гешева 1
Михаил Т. Качаунов 1
Надежда И. Йорданова 1
Петранка Й. Николова 1
Петър С. Петков 1
Петя И. Миладинова 1
Румяна С. Сивкова 1
Светозар Б. Божилов 1
Симона Х. Пантова 1
Снежанка Г. Пенева 1
Снежина П. Атанасова 1
Станислав Н. Николов 1
Стефан С. Георгиев 1
Стефан Ц. Вачев 1
Теодора К. Трифонова 1
Хриска Н. Стефанова 1
Христо Р. Георгиев 1
Юлиана А. Чакърова 1
Адриана П. Прокопиева 2
Ангел А. Камбарев 2
Ангел Г. Василев 2
Анна Е. Бебова-Дойчева 2
Анна И. Алмаджиева 2
Анастасия Г. Стоилова 2
Анастасия Н. Пейчева 2
Антоанета А. Божилова 2
Антония Й. Михова 2
Асен Д. Бумбаров  2
Атанас Р. Калинов 2
Борис П. Божилов 2
Борислава И. Борисова  2
Васил С. Поповски 2
Велина С. Личовска 2
Веселин Н. Нейков 2
Веселин Н. Николов  2
Георги Д. Хаджиев 2
Георги Н. Топалов 2
Георги Р. Георгиев 2
Георги Х. Кочев  2
Гергана А. Мърцева 2
Гергана В. Гинева 2
Даниела Х. Христова 2
Детелина Й. Николова 2
Димитрина В. Айдарска  2
Димитър А. Атанасов 2
Димитър И. Пазвански 2
Добромира Г. Иванова 2
Евтим А. Гьондров 2
Емил В. Драчев 2
Живко А. Месробович 2
Зорница З. Боянска  2
Ивайло П. Павлов 2
Иван Г. Иванов 2
Иванка М. Ишева 2
Иванка Т. Генова 2
Илко Г. Василев 2
Йордан Б. Кирачен 2
Йордан С.Гошев  2
Кристина Х. Тошева-Шишкова 2
Лиляна Т. Гужгулова 2
Любомир М. Борисов 2
Мариян И. Недков 2
Миглена К. Бояджиева  2
Михаела М. Янкова 2
Моника С. Пейчева 2
Нели С. Тодорова 2
Нено Я. Попов 2
Никол А. Копеджийска 2
Огнян А. Петров 2
Павел В. Каменов 2
Павел О. Любенов  2
Петко Ц. Тороманов 2
Петър Б. Божилов 2
Радост В. Василева 2
Радостина Ф. Възлева 2
Рая Л. Андонова 2
Славяна А. Кънева – Раденкова 2
Соня И. Шопова 2
София В. Попова  2
Спас И. Борисов  2
Станислав О. Стоев 2
Стефани И. Тодорова 2
Стоян М.Михайлов 2
Таня Ж. Месробович  2
Теодора К. Манолова 2
Теодоси Ж. Чернев 2
Тодор Х. Хараламбиев 2
Христина М. Първанова 2
Юлия В. Цекова  2
Явор С. Данаилов 2

 

Три имена Категория
Венцислава В. Иванова 1
Михаела М. Михайлова 1
Северина Р. Йорданова 1
Златина И. Димитрова 1
Кристина П. Драгова 1
Алекс М. Кондова 1
Марина Б. Петрова 1

 Синхронно плуване:

Партньори