БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Спортни съдии

 

 

Плуване:

Три имена Категория
Валентин Стефанов Митрев републиканска
Василис Георгис Дамянидис републиканска
Олга Евгениева Иванова републиканска
Петър Иванов Георгиев републиканска
Стефан Иванов Георгиев републиканска
Стоянка Иванова Димитрова републиканска
Александър Валериев Лебешковски 1
Александър Валериев Шопов 1
Ангелина Христова Янева 1
Ани Димитрова Торлова 1
Анна Елия Хараламбиева 1
Анна Любомирова Анастасова 1
Атанас Георгиев Георгиев 1
Богомил Тодоров Ангелов 1
Бони Георгиев Цонков 1
Бранимир Георгиев Пандев 1
Ваня Василева Кръчмарова 1
Весела Иванова Недкова 1
Весела Иванова Стойчева 1
Виктор Владимиров Йотов 1
Виктория Колева Колева 1
Виктория Стойчева Димитрова 1
Виолета Атанасова Георгиева 1
Галина Господинова Тодорова 1
Галина Матеева Екимова 1
Георги Иванов Георгиев 1
Георги Петров Георгиев 1
Десислава Петрова Янева 1
Димитър Тодоров Тодоров 1
Димо Грозданов Караянов 1
Динко Петров Гешев 1
Динко Стойчев Митев 1
Добринка Вангелова Иванова 1
Добринка илинова Паунова 1
Дора Стефанова Добрева 1
Доротея Петрова Славкова 1
Драгомира Иванова Делиджова 1
Жанет Борисова Щерева 1
Жорж Василев Станкович 1
Иван Георгиев Пандев 1
Иван Иванов Ангелов 1
Иван Илиев Ушев 1
Ивелина Ралчева Ралева 1
Йовка Николова Минкова 1
Катя Владимирова Демирова 1
Константин Бурназов 1
Константина Николаева Няголова 1
Лилия Каменова Липчева 1
Мартин Робертов Герчев 1
Марчела Боянова Цекова 1
Миглена Емилова Николова 1
Минна Миленова Гешева 1
Михаил Тошев Качаунов 1
Надежда Илкова Йорданова 1
Петранка Йорданова Николова 1
Петър Стоянов Петков 1
Петя Иванова Миладинова 1
Румяна Светославова Сивкова 1
Светозар Божидаров Божилов 1
Симона Христова Пантова 1
Снежанка Георгиева Пенева 1
Снежина Петкова Атанасова 1
Станислав Николаев Николов 1
Стефан Стефанов Георгиев 1
Стефан Цанков Вачев 1
Теодора Костантинова Трифонова 1
Хриска Николова Стефанова 1
Христо Райков Георгиев 1
Юлиана Ангелова Чакърова 1
Адриана Прокопиева Прокопиева 2
Ангел Ангелов Камбарев 2
Ангел Георгиев Василев 2
Анна Емилова Бебова-Дойчева 2
Анна Ивайлова Алмаджиева 2
Анастасия Генкова Стоилова 2
Анастасия Наталиева Пейчева 2
Антоанета Анастасова Божилова 2
Антония Йорданова Михова 2
Асен Димитров Бумбаров  2
Атанас Рангелов Калинов 2
Борис Петров Божилов 2
Борислава Илиева Борисова  2
Васил Славчев Поповски 2
Велина Стефанова Личовска 2
Веселин Нейков Нейков 2
Веселин Николаев Николов  2
Георги Динков Хаджиев 2
Георги Николаев Топалов 2
Георги Русков Георгиев 2
Георги Христов Кочев  2
Гергана Антимова Мърцева 2
Гергана Василева Гинева 2
Даниела Христова Христова 2
Детелина Йорданова Николова 2
Димитрина Василева Айдарска  2
Димитър Асенов Атанасов 2
Димитър Ивайлов Пазвански 2
Добромира Георгиева Иванова 2
Евтим Ангелов Гьондров 2
Емил Василев Драчев 2
Живко Ангелов Месробович 2
Зорница Златкова Боянска  2
Ивайло Павлов Павлов 2
Иван Георгиев Иванов 2
Иванка Максимова Ишева 2
Иванка Тодорова Генова 2
Илко Георгиев Василев 2
Йордан Бориславов Кирачен 2
Йордан Стефанов Гошев  2
Кристина Христова Тошева-Шишкова 2
Лиляна Тодорова Гужгулова 2
Любомир Мартинов Борисов 2
Мариян Илиянов Недков 2
Миглена Кирилова Бояджиева  2
Михаела Михайлова Янкова 2
Моника Светославова Пейчева 2
Нели Симеонова Тодорова 2
Нено Якомов Попов 2
Никол Александрова Копеджийска 2
Огнян Ангелов Петров 2
Павел Владимиров Каменов 2
Павел Огнянов Любенов  2
Петко Цветанов Тороманов 2
Петър Борисов Божилов 2
Радост Василева Василева 2
Радостина Филипова Възлева 2
Рая Любомирова Андонова 2
Славяна Ангелова Кънева – Раденкова 2
Соня Иванова Шопова 2
София Василева Попова  2
Спас Иванов Борисов  2
Станислав Олегов Стоев 2
Стефани Иванова Тодорова 2
Стоян Михайлов Михайлов 2
Таня Живкова Месробович  2
Теодора Красимирова Манолова 2
Теодоси Живков Чернев 2
Тодор Хариев Хараламбиев 2
Христина Михайлова Първанова 2
Юлия Венциславова Цекова  2
Явор Симеонов Данаилов 2

 

Три имена Категория
Венцислава Венциславова Иванова 1
Михаела Михайлова Михайлова 1
Северина Росенов Йорданова 1
Златина Илиева Димитрова 1
Кристина Пламенова Драгова 1
Алекс Малинова Кондова 1
Марина Борисова Петрова 1

 Синхронно плуване:

Партньори