БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

БФ плувни спортове

БФ Плувни спортове

2022 година 


pdfПРОТОКОЛ за Годишно отчетно общо събрание – 20 септември 2022г.

docxНационален Отбор ДЕКЛАРАЦИЯ  СПОРТИСТ.docx

docxНационален Отбор ДЕКЛАРАЦИЯ РОДИТЕЛ.docx

pdfПостижение даващо право на участие в ДЛОП Деца на 25 м. и 50 м. басейн

pdfПостижения даващи право на участие в ДЛОП 2022-2024 година постигнати на 25м. басейн

pdfПостижения даващи право на участие в ДЛОП 2022-2024 година постигнати на 50м. басейн

pdfПостижения даващи право за участие в ЕП 25м. басейн, постигнати на 25м. басейн

pdfПостижения даващи право на участие в СП и ЕП на 50 метров басейн през 2022 година, постигнати на 50 метров басейн

pdfПостижения даващи право на участие в ДЛОП 2022-2024 г., на 25 и 50 м. басейн, постигнати на 50 м. басейн

pdfПостижения даващи право на участие в ДЛОП 2022-2024 г., на 25 и 50 м. басейн, постигнати на 25 м. басейн

pdfПостижения даващи право на участие в ЕП, МЪЖЕ И ЖЕНИ 25м. басейн, постигнати на 50м. басейн

pdfПостижения даващи право за участие в ЕП и СП 50. басейн, Юноши и Девойки

pdfИзисквания за участие в международен турнир "Комен къп" през 2022 г.

pdfИзисквания за участие в международни пурнири Мултинейшън през 2022 г.

pdfПостижения, даващи право на участие в състезания по плуване в открити води за 2022 г.

 

2021 година


pdfКупа България 2021

pdfКупа Делфин 2021

pdfКупа БФПС 2021 

pdfМедали 2021

pdfБрой Картотекирани Състезатели Плуване 2021

pdfБрой Картотекирани Състезатели Синхронно Плуване 2021

pdfБрой Картотекирани Състезатели Скокове Във Вода 2021.pdf

pdfБрой Картотекирани Състезатели Плуване 2020

pdfБрой Картотекирани Състезатели Синхронно Плуване 2020

pdfБрой Картотекирани Състезатели Скокове Във Вода2020

pdfКупа БЪЛГАРИЯ

pdfКупа БФПС

pdfКупа ДЕЛФИН

pdfМедали 2019

pdfБрой Картотекирани Състезатели Плуване 2019

pdfБрой Картотекирани Състезатели Скокове Във Вода 2019

 pdfБрой Картотекирани Състезатели Синхронно Плуване 2019

 pdfТОП 10 най-добри състезатели и треньори за 2019 г. по трите вида спорт

pdfВътрешен правилник на БФПС за стимулиране на състезатели мъже и жени и личните им треньори постигнали национални рекорди

pdfВътрешен спортен календар за 2021 

pdfМСК 2021

pdfГл.съдийско ръководство за 2021

pdfБИ юноши 2021 

pdfЕП М и Ж 50м 2021

pdfЕП юноши 2021

pdfКомен 2021

pdfМултинейшън

pdfОИ 2021

pdfОткрити води 2021

pdfСП и ЕП 25 М и Ж 2021

2020 година


pdfАктуализиран Вътрешен спортен календар за 2020 г.pdf

pdfТарифи за 2020 г. (влизат в сила от 01.01.2020 г.)pdf

pdfИзисквания за участие в ОИ Токио 2020 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в БИ 50м. Юноши и Девойки през 2020 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в ЕП 50м. Мъже и Жени през 2020 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в ЕП 50м. Юноши и Девойки през 2020 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в Комен къп през 2020 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в Мултенейшън през 2020 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в открити води през 2020 г.pdf


 2019 година


pdfТОП 10 на най-добрите състезатели и треньори по трите вида спорт за 2018 г.pdf

pdfБрой картотекирани състезатели за 2018 г.

 pdfБрой медали по клубове за 2018 г.

pdfБрой участници в ДЛОП по плуване на 25м. и 50 м. басейн за 2018 г. 

pdfКласиране по точки за купа на БЪЛГАРИЯ 2018 г.

pdfВЪТРЕШЕН СПОРТЕН KAЛЕНДАР 2019.pdf

pdfМЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2019.pdf

pdfТарифи за 2019 г.pdf

pdfГл.съдийско ръководство за 2019 г.pdf

pdfРегламент за провеждане на контролно 5 км. за покриване на постижения даващи право на участие в ЕП и СП в открити води през 2019 г.

pdfРегламент за провеждане на турнири на територията на Република България за 2019 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в Европейско и Световно първенство юноши 2019 г.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в Европейско първенство мъже и жени на 25м. басейн постигнати на 50 м. басейн.pdf

pdfПостижения даващи право на участие в Европейско първенство мъже и жени на 25 м. басейн постигнати на 25 м. басейн.pdf

pdfПостижения даващи право за участие в Световно първенство за мъже и жени 50 м. басейн.pdf

pdfИзисквания за право за участие в открити води 2019 г.pdf

pdfПостижения, даващи право за участие в ЕП за жени и СП за девойки по Артистично/Синхронно плуване за 2019 г.pdf

pdfПостижения, даващи право за участие в ЕП по Скокове във вода за 2019 г.pdfpdfАнтидопингови правила приети с ПМС 147 от 12.06.2019.pdf

docГодишен Тренировъчен План /шаблон/

pdfДекларация за лични данни

docxРЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ за СЪСТЕЗАТЕЛИ.docx

docxРЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТРЕНЬОРИ и РЪКОВОДИТЕЛИ.docx

docДекларация за чуждите граждани по чл. 17 ал. 2 (18 г. и нагоре - пълнолетни).doc

docДекларация за чуждите граждани по чл. 17 ал. 2 (до 18 години - непълнолетни).doc

pdfДекларация за състезатели, част от националния отбор по плуване.pdf

pdfДокументи за кандидатстване на СК към БФПС.pdf

pdfКритерии за съдии по плуване

pdfПРАВИЛА за прилагането на въведените противоепидемични мерки при провеждане на тренировъчния и състезателен процес по трите вида спорт.pdf

pdfПРАВИЛНИК за предоставянето, прекратяването, отнемането на състезателни права и за регламентиране на статута на спортистите.pdf

pdfПРАВИЛНИК за условията и реда на трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите, картотекирани в БФПС.pdf

pdfПРАВИЛА за вътрешния ред за национални състезатели и техните треньори по време на мероприятия организирани от БФПС

pdfПРАВИЛА за провеждане на държавните първенства по плуване, синхронноартистично плуване и скокове във вода.

pdfПравила за провеждане на Държавни първенства по синхронно/артистично плуване.pdf

pdfПРОГРАМИ за ДЛОП на 25м. басейн

pdfПРОГРАМИ за ДЛОП на 50м. басейн

pdfДОП Програма

pdfРегламент за категоризацията на спортните клубове по плувни спортове

docРегламент за категоризация - Формуляр

pdfРегламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове редовни членов на Българска Федерация Плувни Спортове

docТаблица 1 - Към Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове

docТаблица 2 - Към Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове

xlsТаблица 3 - Към Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове

docРегламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове - Формуляр

xlsТаблица за треньорски кадри

xlsТехническа заявка за плуване

docxСписък картотека.docx

 

pdfДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК на БФПС.pdf

pdfЕТИЧЕН КОДЕКС на БФПС.pdf

pdfУСТАВ на БФПС.pdf

pdfУстав на БФПС изменен с решение на ОС в чл.36 ал.3

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Партньори