БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Пряко договаряне с определени лица | Номер в АОП 900702 |

Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  21.03.2019 г.
Дата на отваряне на оферти:  22.03.2019 г.

 

 

 

 pdfРешение 50 - 14.03.2019

pdfПокана 

zipЕЕДОП

docxРешение за прекратяване на обособени позиции

zipПрекратяване пряко  договаряне

 docПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

docxИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ. НСБ

docxДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

pdfРешение за класиране

docxРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 pdfРешение за прекратяване


 


Партньори