БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Публична покана | Номер в АОП: 9038721 | Статус: ЗАТВОРЕНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация по плувни спортове при участия в международни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  18.02.2015 г.
Дата на отваряне на оферти:  19.02.2015 г.Документи

docДокументация за участие  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000033908305
pdfРешение  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000034714052
pdfПротокол  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000034713950
pdfДоговор  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000034953690
pdfПлащане - 1  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000035076659
pdfПлащане - 2
 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време:  4000035122426
   
pdfПлащане - 3  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време:  4000036514375
pdfПлащане - 4 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време:  4000036514499
pdfПлащане - 5 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време:  4000037255090
pdfПлащане - 6 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време:  4000037255102
pdfПлащане - 7 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000037455933
pdfПлащане - 8 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000037927118
pdfПлащане - 9 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000039080167
pdfПлащане - 10  ts-smallСертификат за време
 Номер на удостоверението за време:  4000039692404
pdfПлащане - 11  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време:  4000041010849
 pdfПлащане - 12   tsrСертификат за време
 Номер на удостоверението за време:  4000041762612
 pdfПлащане - 13  ts-smallСертификат за време
 Номер на удостоверението за време:  4000043450755
pdfПлащане - 14 ts-smallСертификат за време
 Номер на удостоверението за време:  4000044034326

Партньори