БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Публично състезание | Номер в АОП 827234 | Статус: ЗАТВОРЕНА

„Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания“ по четири  обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на надморска височина над 2000 м.”, 

Обособена позиция №2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС в к.к.Камчия”, 

Обособена позиция №3 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на гр.София”.

Обособена позиция №4 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на с.Кранево”

Краен срок за подаване на оферти:  20.02.2018 г.
Дата на отваряне на оферти:  21.02.2018 г.

 

 

 

 Документи:

pdfРешение за откриване на процедура30/01/2018, 09:43 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077375155
pdfОбявление за поръчка30/01/2018, 09:43 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077375110
docДокументация за участие30/01/2018, 09:38 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077375049
docxТехническа спецификация30/01/2018, 09:38 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077375202
docxПроект на договор30/01/2018, 09:38 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077375135

 

Разяснение по постъпили въпроси
pdfРазяснение Изх. №25/ 06.02.201806/02/2018, 12:30 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077603898
Решение за прекратяване
pdfРешение за прекратяване26/02/2018, 13:25 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000078214391
Обявление АОП за прекратяване
 pdfОбявление АОП за прекратяване27/02/2018, 13:19  ts-smallСертификат за време
 Номер на удостоверението за време:  4000078250246


 

Партньори