БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Публично състезание | Номер в АОП 894821 | Статус: Отворена

Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания“ по четири  обособени позиции:

              Обособена позиция №1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на надморска височина над 2000м.”,
Обособена позиция №2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС к.к. Златни Пясъци,

  Обособена позиция №3 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на гр.София”.

  Обособена позиция №4 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на с.Кранево”


docДокументация за участие

docxТехническа спецификация

docxПроект на договор

pdfОбявление за поръчка

pdfРешение за откриване на процедура

zipЕлектронен ЕЕДОП

pdfРешение 48 - 13.03.2019

pdfРешение за прекратяване

Партньори