БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9072492 | Статус: ЗАТВОРЕНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при участия в международни спортни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  02.02.2018 г.
Дата на отваряне на оферти:  05.02.2018 г.
Срок за задаване на въпроси:

 30.01.2018 г.

 

 

 

 Документи


pdfОбява26/01/2018, 07:55

ts-smallСертификат за време

Номер на удостоверението за време:

4000077275513

pdfКратка Информация26/01/2018, 07:53

ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077275580
docПриложение26/01/2018, 07:53 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077275671
docxМетодика26/01/2018, 07:53  ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077275649
docxТехническа спецификация26/01/2018, 07:53 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077275684
docxПроект на договор26/01/2018, 07:53 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000077275801
 pdfПротокол 108/02/2018, 13:27 ts-smallСертификат за време
 Номер на удостоверението за време: 4000077678120
pdfПротокол 221/02/2018, 14:44 ts-smallСертификат за време
Номер на удостоверението за време: 4000078064757
pdfДоговор 02/03/2018, 09:39 ts-smallСертификат за време
 Номер на удостоверението за време: 4000081870060

Партньори