БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Пряко договаряне с определени лица | Номер в АОП 900702 |

Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  21.03.2019 г.
Дата на отваряне на оферти:  22.03.2019 г.

 

 

 

 

Прочети повече

Публично състезание | Номер в АОП 894821 | Статус: Отворена

Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания“ по четири  обособени позиции:

Прочети повече

Пряко договаряне с определени лица | Номер в АОП 834056 | Статус: ЗАТВОРЕНА

„Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания“.

Краен срок за подаване на оферти:  19.03.2018 г.
Дата на провеждане на преговори:  20.03.2018 г.

 

 

 

Прочети повече

Публично състезание | Номер в АОП 827234 | Статус: ЗАТВОРЕНА

„Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и  международни състезания“ по четири  обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на надморска височина над 2000 м.”, 

Обособена позиция №2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС в к.к.Камчия”, 

Обособена позиция №3 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на гр.София”.

Обособена позиция №4 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на с.Кранево”

Краен срок за подаване на оферти:  20.02.2018 г.
Дата на отваряне на оферти:  21.02.2018 г.

 

 

 

Прочети повече

Партньори