БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9096468 | Статус:ОТВОРЕНА

Доставка на електронни спортни табла.

Краен срок за подаване на оферти:

 10.03.2020 г. - 17:30 ч.

Дата на отваряне на оферти:  11.03.2020 г. - 12:00 ч.

 

 

Прочети повече

Събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9096098 | Статус:ОТВОРЕНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при участия в международни спортни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  10.02.2020 г. - 17:30 ч.
Дата на отваряне на оферти:  11.02.2020 г. - 14:00 ч.

 

 

Прочети повече

Събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9085466 | Статус: ЗАТВОРЕНА

 

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при участия в международни спортни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  14.02.2019 г.
Дата на отваряне на оферти:  15.02.2019 г.
Срок за задаване на въпроси:

 12.02.2019 г.

 

 

 

Прочети повече

Събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9072492 | Статус: ЗАТВОРЕНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при участия в международни спортни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  02.02.2018 г.
Дата на отваряне на оферти:  05.02.2018 г.
Срок за задаване на въпроси:

 30.01.2018 г.

 

 

 

Прочети повече

Събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9061694 | Статус: ЗАТВОРЕНА

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при участия в международни спортни състезания

Краен срок за подаване на оферти:  01.03.2017 г.
Дата на отваряне на оферти:  02.03.2017 г.
Срок за задаване на въпроси:  27.02.2017 г.

 

 

 

Прочети повече

Партньори